Viljandi valgusfoor

Liiklust reguleerib valgusfoor


Tee Kommunismile

4.11.1971


(Viljandi Muuseumi arhiivist)


Foto: Viljandi, 10.11.2021

Sellest on möödas enam kui kaks nädalat, kui Viljandi suurimas liiklussõlmes – Tallinna ja Jakobsoni tänava ristumiskohal – hakkas sõidukeid suunama valgusfoor. Et kauaoodatud reguleerija ilmumine rajoonikeskuse liikluskeerisesse on uudne nähtus, siis sel puhul mõni küsimus riiklikule autoinspektorile Arno Taalile.

Millest lähtuti valgusfoori rakendamisel?

Valgusfoori töötsükkel reguleeriti varem korraldatud liiklusloenduse põhjal. Et mööda Tallinna tänavad on liiklus intensiivsem kui risttänaval, siis selles suunas jäeti rohelise tule mõjul oleku aeg peaaegu kahekordseks. Praegusest olukorras nähtub, et risttee sujuvama ületamise huvides tuleb Jakobsoni tänavale mõjuva tule kestvust siiski pisut pikendada ning lühendada sekundi-paari võrra kollase aega. Valgusfoor hakkab suunda näitama hommikul kella kuuest ning lõpetab kell kümme õhtul.

Missugused on tähelepanekud esimese paari nädala põhjal?

Koomilisi olukordi oli esimesel päeval, kui lülitati sisse vilkuv kollane tuli. Mõned autojuhid ei teadnud ristteele jõudes, mida äkki ette võtta. Hilisemate vaatluste põhjal võib öelda, et reageering on oodatust siiski parem. Paraku tehakse ka vigu. Ristteed püütakse ületada kollase tule korral, ehkki sõiduk ei asu sel momendil risttee tsoonis. Sedagi on ette tulnud, et mõni mees põrutab ristteele punase tule puhul. Kahtlemata ei vaja see kommentaari. Liikluseeskirjadest teame, et sõiduridade arvu määravad juhid vastavalt liiklusvahendi liigile ja selle laiusele. Et tänavanurki on tunduvalt laiendatud, siis mööda Tallinna teed liikuvatel sõiduautodel ja mootorratastel on võimalik moodustada enne ristteed kaherealist liiklust. Sel juhul aga ei tohi unustada eeskirjade nõudeid selle kohta, kummas reas liiklejal on eesõigus. Edaspidi on kavas panna välja vastavad viidad ning markeerida teekate.

Kuidas on kohanenud jalakäijad?

Kahjuks on paljud veel distsiplineerimatud. Näiteks jääb mõni neist kohmetunult seisma rohelise tule ees, ootab ja ootab kui ükskord jõuab ette kollane, siis leiab, et on õige aeg üle tee joosta. 26. oktoobril ületas jalakäija Tallinna tänava risti, kui põles punane tuli. Ta ootas küll, kui temast möödus veok, ent ei pannud tähele, et sellele kaasnes pika diisliga järelhaage, ning astuski käru ette, saades raske vigastuse. Antud juhul oli jalakäija täielikult ise süüdi. Õiguse risttee ületamiseks annab vaid roheline tuli. Sel juhul peaksid pööret sooritavad autojuhid läbi laskma jalakäijad. Seda aga paraku veel ei näe. See on üks probleem, kuid teine, mis on seotud jalakäijatega, puudutab meie tänavate valgustus. Sageli on paljud uulitsad õhtutundidel pimedas, eriti 3. ja 4. kooli juures, kus on liikluserohked sõiduteed ning õpilastel tunnid õhtuses vahetuses. See probleem tuleks lahendada kiiresti.

Kas kõne all oleva valgusfoor jääv Viljandis ainsaks?

Loodan, et peatselt valmib projekt Leola ja Jakobsoni tänava ristumiskoha kohta. Praeguse arvestuse kohaselt on kavas teine valgusfoor alates maipühadest seal suunda näitama panna. Tulevikus on kavas valgusfooriga varustada Leola ja Vaksali tänava ristumiskoht, sest suur osa sõidukeid liigub mööda Leola tänavat.