Aurahad ja märgid


випк мвд ссср - Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России
(
Venemaa Siseministeeriumi ülevenemaaline töötajate täiendõppe instituut)


РКМ - Рабоче-крестьянская милиция
Tööliste-talupoegade miilits
Siseministeeriumi eeskujulik propagandist.

Komsomolimärk - kantakse igapäevasel vormil, vasakul pool rinnas, medalilintide all.
ÜLKNÜ - Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing
ВЛКСМВсесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи

Eeskujuliku miilitsa märk - kantakse igapäevasel vormil, paremal pool rinnas
отличник мвд милиции
Vasakpoolne (19x25, kuldne) - 1985-1991 - messing, kuumemail.
Parempoolne - (40x32, hõbedane) - 1969-1985 - alumiinium, värvitud.
Eeskujuliku miilitsa märk - kantakse igapäevasel vormil, paremal pool rinnas
отличник мвд милиции
(40x60) - 1953-1962 - punane messing, kuumemail.

Medalite lindilõiked. kantakse igapäevasel vormil, vasakul pool rinnas:
Ülemine rida vasakult: 100 aastat V.I.Lenin sünnist, Tööveteran
alumine rida vasakult: 20, 15, 10 aastat eeskujulikku teenistust.
(järjekord oluline)

Medalid vasakult:
Juubelimedal 50 aastat miilitsat (Venekeelne info)
20, 15 10 aastat eeskujulikku teenistust.
(Venekeelne info)
Kantakse paraadvormil - vasakul pool rinnas.
Medalite revers.
All servas MVD SSSR
(vanematel МООП, МООП ЭССР)


Juubeli medal "Nõukogude miilitsa 50. aastapäev" Medaliga autasustati kõiki Nõukogude Liidu miilitsaid, kes olid 21. novembril 1967 teenistuses.

Ühiskondliku korra kaitsja - kantakse paraadvormil - vasakul pool rinnas
За отличную службу по охране общественного порядка
(Venekeelne info)


Tallinna miilitsaerikeskkooli lõpumärk.Liiklusmiilitsa rinnamärk.
ER - Eesti (ЭР эстонская республика)